Skip to content

Акт лісової пожежі

Скачать акт лісової пожежі fb2

документ службы пожарной охраны, составляемый уполномоченным должностным лицом по факту возникновения пожара. 2 Акт о лесном лісової образец. Акт огляду місця події, пожежі з пожежею.

Акт о пожаре. Образец документа: Акт о пожаре (образец). Гасіння смуги лісової пожежі водою за допомогою різних засобів: насосними агрегатами, пожежними машинами, ранцевими оприскувачами та ін.; закиданням землею, піском (грунтометами, лопатами), пожежі (змітанням частинок, що горять, у бік пожежі) акт засобами (зеленим гіллям, мітлами лісової.

Схема гасіння пожежі (розстановки сил та акт.

Инструкция о порядке привлечения к ответственности за нарушение лесного законодательства (утв. Постановлением Гослесхоза СССР от N 1) (вместе с Порядком определения. АКТ О ПОЖАРЕ - офиц. документ службы пожарной охраны, составляемый уполномоченным должностным лицом по факту возникновения пожара.

В документе д. б. отражены следующие позиции: состав комиссии, участвующей в составлении акта. адрес, наименование и принадлежность объекта, на котором произошёл пожар. время и место обнаружения пожара. Акт перевода лесных культур (молодняков) в Покрытые Лесом земли. Приложение Акт инвентаризации лесных культур закладки. Приложение Акт списания погибших лесных культур.  Актуально в году. Приложение Акт о лесном пожаре. ___ года "_____" _настоящий акт составил. (должность, фамилия, имя и отчество составителя акта).

Содержание. 1 Приказ рослесхоза от n Об утверждении форм ведения государственного лесного реестра. Формы государственного лесного реестра. 2 Акт о лесном пожаре образец. Акт о пожаре. Об утверждении перечня документов, подтверждающих затраты на тушение лесных пожаров. 3 Условные обозначения для лесных карт и схем противопожарных мероприятий.

Образец оформления тематического названия карты противопожарных мероприятий. Зразок бланка (форма шаблону) акту: АКТ про пожежу. _ (найменування підрозділу зв'язку, місцезнаходження). Початок.  2. Акт огляду місця події, пов'язаної з пожежею. 3. План будівлі, приміщення, де виникла пожежа, на якому вказується розташування обладнання та майна. 4. Схема гасіння пожежі (розстановки сил та засобів).

Особливості розвитку великих лісових пожеж. Природа лісових пожеж визначається складним комплексом взаємодії процесу горіння матеріалів з аеродинамікою руху середовища поблизу осередку пожежі. Причому, якщо для протікання невеликих пожеж визначальними є умови в осередку горіння (вологість, щільність розподілу, склад горючого матеріалу і т.д.), то для великих пожеж (довжиною 1 км) найбільш важливим є процес взаємодії нагрітих продуктів горіння з навколишньою атмосферою.

У це поняття включені лісові пожежі, пожежі степових і хлібних масивів, під час яких відбувається некерований горіння рослинності, торф'яні пожежі та інші пожежі горючих копалин. Лісові пожежі.

Найбільш поширені лісові пожежі приносять колосальні збитки і часом призводять до людських жертв. Лісові пожежі при сухій погоді і наявності вітру охоплюють значні простори. У випадках зі винуватцями лиха виявляються люди.

При гасінні лісових пожеж широко застосовуються фотовмістні поверхнево-активні речовини (ПАР), які можуть викликати необоротні генні зміни у тварин, сприяти руйнації озонового шару Землі. Лісові пожежі сприяють поширенню шкідливих комах і дереворуйнуючих грибів, погіршують грунтові умови. З самого гектара палаючого лісу у атмосферу викидається від 80 до тонн димових частинок, тонн таких газів як: оксид вуглеводу, окисли сірки, окисли азоту.

PDF, rtf, doc, rtf