Skip to content

Підзаконний нормативний правовий акт

Скачать підзаконний нормативний правовий акт PDF

Тут найдется полное раскрытие темы -Закони та підзаконні нормативно-правові акти, Загружено: Підзаконні нормативні акти різняться за юридичною силою. Підзаконні нормативно-правові акти — це нормативні акти компетентних органів, що видаються на підставі закону, відповідно до закону і для його виконання.

Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права: Безпосередніми джерелами регулювання земельних відносин підзаконного характеру є постанови Правовий Ради України. Закон – це нормативний правовий акт вищої юридичної сили, який прийнято в особливому порядку вищим представницьким органом держави або безпосередньо народом і який визначає перечень сезонные работники засади правового регулювання суспільних відносин.

Закони й правовий нормативно-правові акти не мають зворотної підзаконний в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. 👍 Нормативний бесплатно - курсовую работу по теме 'Закони та підзаконні нормативно-правові акти'. Види підзаконних нормативно-правових актів в Україні: Укази Президента України; постанови Президії Верховної Ради України; постанови Кабінету Міністрів України; інструкції, розпорядження і краткая биографическая справка пример нормативний, державних комітетів акт відомств України; розпорядження глав обласних та районних державних адміністрацій; рішення акт комітетів місцевих Рад народних депутатів; нормативні накази та підзаконний адміністрації підприємств, установ, ор.

3. Поняття та види підзаконних нормативно-правових актів. Висновок. Вступ. 1.Поняття нормативно-правового акта та його співвідношення з іншими різновидами правових актів.  Закон — це нормативний правовий акт вищої юридичної сили, прийнятий в особливому порядку вищим представницьким органом держави або безпосередньо народом, який витинає відправні засади правового регулювання суспільних відносин.

Закони відрізняються від інших видів нормативних правових актів за такими ознаками. Вони: а) приймаються вищим представницьким органом держави(парламентом) або безпосередньо народом (шляхом референдуму).

Корпоративний нормативний акт має такі ознаки: 1) має правотворчий характер, тому що в ньому корпоративні норми встановлюються, змінюються і припиняються; 2) видається органом (посадовою особою) управління корпорації лише в межах своєї компетенції; 3) видається з дотриманням передбаченого законом порядку, якщо такий встановлено (наприклад, разом або за узгодженням із профспілковим комітетом); 4) відповідає Конституції України, законодавству, а також нормативним актам, які мають вищу юридичну чинність; 5) має форму письмового акта-документа (рішення загальних зборів, ради директорів, наказ кері.

Підзаконні нормативні акти різняться за юридичною силою. Юридична сила підзаконних нормативних актів залежить від становища органів держави, які видають ці акти, їх компетенції, а також характеру і призначення самих актів.

Акт нижчої державної інстанції повинен знаходитися не лише “під законом”, а й “під” нормативними актами усіх вищих державних органів, яким він повинен відповідати. Підзаконні нормативно-правові акти повинні бути засновані на законі і не повинні йому суперечити. В Україні підзаконними (за ієрархією) нормативно-правовими актами є наступні: а) укази і розпорядження Президента У.

Підзаконні нормативно-правові акти приймаються, видаються на основі й на виконання законів. В Україні, по суб'єкті прийняття (видання) серед підзаконних нормативно-правових актів розрізняють: постанови Верховної Ради України; -акти Президента України (укази, розпорядження); -акти органів виконавчої влади: а) Уряду України(постанови, розпорядження); б) центральних органів виконавчої влади (наприклад, акти міністерств); в)місцевих органів виконавчої влади (наприклад, розпорядження глав місцевих державних адміністрацій); -контрольно-наглядових органів (наприклад, акти Генерального прокур.

Нормативно-правовий акт — письмовий документ, виданий в установленому порядку компетентним органом держави, що містить правові норми загального характеру. Підзаконні нормативно-правові акти — це нормативні акти компетентних органів, що видаються на підставі закону, відповідно до закону і для його виконання.

Види підзаконних нормативно-правових актів в Україні: Укази Президента України; постанови Президії Верховної Ради України; постанови Кабінету Міністрів України; інструкції, розпорядження і накази міністерств, державних комітетів і відомств України; розпорядження глав обласних та районних державних адміністрацій; рішення виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів; нормативні накази та інструкції адміністрації підприємств, установ, ор.

Підстави, види і класифікація підзаконних нормативно-правових актів, їх юридичні властивості та переваги перед іншими джерелами права, роль у системі правового регулювання.  Вступ.

Право і держава нерозривно взаємопов’язані і кожна країна будує свою правову систему, беручи до уваги свої індивідуальні особливості історичного розвитку. Підзаќонний ́акт (англ. Bylaw, нім. Satzung, пол. Zarządzenie) — нормативний акт, що приймається уповноваженими нормотворчими суб'єктами на основі і на виконання законів і не повинні суперечити їм. Існування підзаконних нормативних актів у правовій системі зумовлено багаторівневою структурою самих суспільних відносин, що потребують як законодавчого врегулювання, так і вторинного, детальнішого і конкретизуючого нормативного регулювання з метою оперативного вирішення питань в окремих сферах.

fb2, txt, fb2, fb2