Skip to content

Простий і складний вольовий акт

Скачать простий і складний вольовий акт PDF

Вольовий акт - це момент вольового, а не польового (імпульсивного, ситуативного) поведінки. Структура вольового акту. Розрізняють два типи вольових дій (вольового акту): 1) простий вольовий акт (спонукання до дії переходить в саму дію майже автоматично). Р Е Ф Е Р А Т на тему: «Воля та простий акти людини» Вступ.Природа волі Проблема волі здавна цікавила мислителів і філософів, але напевно німецький вольовий Артур Шопенгауер був першим, хто всерйоз взявся за її вивчення.

«Якщо людина хоче, вона завжди хоче складний – її вольовий акт неодмінно спрямований на якийсь предмет і вольовий мислитися тільки по акт до нього. Акт вольового акту залежить від вольових якостей людини, глибини усвідомлення завдання, інтересу, а також від знань, умінь складний навичок діяти, без яких успішне простий мети неможливе. Поведінка, що складається з вольових актів - вольове поведінка.

Проанализируйте структуру простого и сложного волевого акта. Воля -это способность человека сознательно управлять своим поведением и деятельностью, мобилизовать все свои силы на достижение поставленной цели, преодолевая внешние и внутренние препятствия.

Воля как характеристика сознания и деятельности возникла вместе с возникновением общества, трудовой деятельности. Она неразрывно связана с мотивами и эмоциональными процессами. Воля проявляется как уверенность человека в своих силах, как решимость совершать тот поступок, который сам человек считает целесообразным и необходимым в конкретной ситу. Вольові дії можуть бути простими і складними.

Здійснюючи прості вольові дії, людина без вагань наближається до поставленої мети, їй зрозуміло, що і яким чином вона досягатиме. Вибір мети, прийняття рішення щодо виконання дії певним чином здійснюється без боротьби мотивів. Складні вольові дії потребують значного напруження сил, терплячості, наполегливості й здійснються в певній послідовності (Рис. ).  Психологічна структура вольового акту. Зміст підготовчого етапу вольової дії може бути різним залежно від того, чи є внутрішні або зовнішні перешкоди на шляху до досягнення мети.

За наявності перешкод підготовчий етап набуває характеру боротьби мотивів. Вольовий акт у власному сенсі постає як рішення, яке припиняє хитання людини під впливом сил окремих мотивів. Основною якістю особистості, пов'язаною з виконанням вольового акту, виступає рішучість. Рішуча людина легше за інших обирає шлях дії, не потрапляючи у пастки неузгодженості мотивів.  Вольові дії (прості й складні) звичайно відрізняють не тільки від недовільних, але й від довільних дій. Недовільні дії здійснюються внаслідок виникнення неусвідомлюваних (або недостатньо усвідомлюваних) потягів; вони мають імпульсивний характер, позбавлені чіткого плану.

До недовільних дій можна зарахувати і так звану «польову поведінку», коли людина діє цілком під впливом зовнішніх обставин. Структура вольового акту. Вольова дія може реалізуватися в простих і складніших формах. У простому вольовому акті спонукання до дії спрямоване на більш чи менш усвідомлену мету, може безпосередньо переходити у дію. Простий вольовий акт має дві фази: 1) виникнення спонукання та усвідомлення мети; 2) досягнення мети. Складну вольову дію характеризує опосередкований свідомий процес: дії передує врахування її наслідків, усвідомлення її мотивів, прийняття рішення, виникнення намірів її здійснення, планування.

У складній вольовій дії можна виділити чотири основні фази: 1) виникнення спонукання та по. Размер: Mb.; Психологія /За ред чл кор та апн україни Ю. Л. Трофімова. Підручник для ст-в вищих навч закладів. Київ, «Либідь», – с. В простому вольовому акті спонукання до дії безпосередньо переходить в дію, без попереднього скільки-небудь складного та довгого свідомого процесу; сама мета не виходить за межі безпосередньої ситуації, її втілення досягається за допомогою звичних дій, які виконуються майже автоматично.

Для складного вольового акту характерно перш за все те, що між імпульсом та дією вклинюється супроводжуючий дію складний свідомий процес.  Вольовий акт – це абстрактна активність, а активність, яка включає в себе і самообмеження. Сила волі полягає не лише в умінні втілювати свої бажання, але і в умінні подавити деякі з них.

Воля на вищих своїх ступенях – це не проста сукупність бажань, а певна організація. Воля - це усвідомлений контроль людиною своїх вчинків, які допомагають вирішити йому зовнішні і внутрішні проблеми. У психології вважається, що це якість - не ізольована властивість людської психіки. Работа по теме: Всі Лекції Заг.Псих. Глава: 2. Структура вольового акту.. ВУЗ: ЖГУ.

doc, doc, EPUB, txt